تورهای ورودی

تورهای ورودی

شاید یکی از مهمترین و اصلی ترین فعالیت های شرکت نادیا پرواز از بدو تولد این شرکت برگزاری تورهای ورودی و جذب گردشگران خارجی از اقصی نقاط جهان برای معرفی کشور عزیزمان ایران به جهانیان بوده است. سیاست اصلی شرکت با توجه به شناخت کافی از کشورمان این مجموعه را بر آن داشت تا با برگزاری منظم و سالیانه تورهای ورودی کمک شایانی به معرفی تمامیت جاذبهای گردشگری و صنعت توریست ایران نماید. حال با علم به این که این حیطه کاری وظیفه ی تک تک همکاران عزیزمان در این عرصه و در جهت جذب گردشگر به ایران می باشد توجه به این موضوع که این مهم از لحاظ اقتصادی و ورود ارز نیز برای کشورمان و همکارانمان بصرفه می باشد نیز دور از نظر نباید باشد